Úvod

Firma JV Intersad, s.r.o., ako jediná v záhradníckej a stavebníckej oblasti na Slovensku a okolí, ponúka – pod značkou FUKO – špeciálne služby založené na pneumatickej preprave sypkých materiálov:


 • pneumatická preprava sypkých materiálov, ako sú  zeminy, substráty, drevné štiepky, gumové drte pre ihriská, kôra, piesky, štrky, drtené kamenivá – makadam 
   
 • zahumusovávanie a zatrávňovávanie svahov a plôch iba v jednom kroku 
   
 • zamulčovávanie svahov a plôch drevnou štiepkou, drťou, alebo kôrou 
   
 • zatrávňovávanie svahov a plôch pneumaticky, alebo hydroosevom 
   
 • protierózne nástreky svahov a plôch ohrozených vodnou, alebo veternou eróziou 
   
 • použitie hlavne na svahy a na neprístupne miesta, ako sú strechy a terasy, plochy za opornými stenami...
   
 • hydroosev – zatrávňovanie svahov a neprístupného terénu


Novinky a aktuality