Ponúkame

pneumatickú prepravu sypkých materiálov (zemín, substrátov, drevných štiepok, gumových drtí pre ihriská, kôry, piesky, štrky, drtené kamenivá – makadam, pelety, agrokomodity...)

Použitie:
 • hlavne na svahy a neprístupne miesta, ako sú strechy a terasy, plochy za opornými stenami...
   
 • zahumusovávanie svahov a plôch
   
 • zahumusovávanie a zatrávňovávanie svahov a plôch iba v jednom kroku
   
 • zamulčovávanie stromov a kríkov štiepkou, alebo kôrou
   
 • zatrávňovávanie svahov a plôch pneumaticky, alebo hydroosevom
   
 • protierózne nástreky svahov a terénu ohrozeného vodnou, alebo veternou eróziou


Pneumatická preprava 40-tich ton triedeného štrku frakcie 16 - 22 mm, na strechu 6.poschodia budovy a do vzdialenosti 64 m.


Pneumatická preprava 55 m3  záhradníckej zeminy.

 
Pneumatické zariadenie - FUKO


Zatrávňovanie a zahumusovávanie svahov a terénu pri jednej aplikácii.

Pneumatická preprava záhradníckej zeminy.


 
 Pneumatická preprava drteného kameniva – makadamu frakcie 22-32mm a štrkopiesku 0-32mm.


     
Zamulčovávanie vysadených kríkov a stromov drevnou štiepkou alebo kôrou.


Zahumusovávanie terénu s výsevom trávneho osiva.         Výsledok aplikácie po 2 týždňoch.


   
Pneumatická preprava substrátov, kompostu, zemín a to až do vzdialenosti viac ako 250m.


 
Pneumatická preprava strešných substrátov, kameniva až do výšky 70m, aj pri vysokej vlhkosti materiálov.


   
Zatrávňovanie a zahumusovávanie svahov naraz, pri jednej aplikácii.
Novinky a aktuality